Kdo jsme

Tento web www.chybaksro.cz provozuje společnost Chybak s.r.o.
IČO: 04900154, Ostravská 675/18, Liberec XIV-Ruprechtice, 460 14 Liberec

Veškeré osobní údaje poskytované návštěvníkem jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnou legislativou České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů a zákonem o elektronických komunikacích č. 127/2005 Sb. Jsme připraveni také na Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, tak zvané “GDPR”.

Jaké shromažďujeme osobní údaje a proč je shromažďujeme

V rámci naší činnosti zpracováváme osobní údaje:

a) bez vašeho souhlasu na základě plnění smlouvy, našeho oprávněného zájmu nebo z důvodu plnění právní povinnosti, optimalizace

nebo

b) na základě vašeho souhlasu.

Jaká zpracování můžeme provádět bez vašeho souhlasu, závisí na tom, k jakému účelu příslušné zpracování směřuje a v jaké pozici vůči nám vystupujete – zda jste jen návštěvníkem našeho webu, nebo se u nás zaregistrujete či vytvoříte objednávku.

Jaká data sbíráme a uchováváme

ad a) Automaticky zpracováváme a ukládáme údaje o návštěvě stránky. Automatické údaje jsou sbírány těmito metodami: vlastní logy www serveru, analytika PIXEL, analytika Google.

ad b) Manuálně na základě vašeho souhlasu, především prostřednictví kontaktního formuláře (jméno, příjmení, email, popřípadě telefon).

Mezi automaticky sbírané údaje patří identifikátory času, doby strávené stránce, IP adresy, údaj o operačním systému a prohlížeči, vypočítané geolokační informace.

Tyto údaje neumožňují přímo identifikovat osobu, ale umožňují ve většině případů identifikovat počítač, ze kterého jste stránku navštívili. Získané informace používáme k vyhodnocení provozu webu a pro optimalizaci.

Kdo z našeho týmu má přístup

K informacím, které nám poskytnete, mají přístup členové našeho týmu. Například Administrátoři.

Členové našeho týmu mají přístup k těmto informacím, aby pomohli zpracovávat objednávky a poskytovali podporu zákazníkům nebo návštěvníkům.

Není-li to výslovně uvedeno, nasbírané osobní údaje nepředává dalším příjemcům ani správcům.