Certifikáty

V tom, co děláme, jsme dobří a neustále se posouváme kupředu. Kvalitu garantujeme certifikáty, kvalifikovanými pracovníky a pravidelnými kontrolami.

Veškeré prováděné práce máme řádně certifikované a na vše máme příslušné pověření a zkoušky dle norem. Kontrolor BOZP provádí pravidelnou kontrolu všeho nářadí i dohled na stavbách.

 • Vazačské oprávnění k provádění vazačských prací ve smyslu čl. 5.4.2 ČSN ISO 12480-1
 • Obsluha motorových vozíků ISO 3691 a EN ISO/IEC 17024
  Třída I a II, skupiny A, B, C, D, E, W1, W2, G, Z
 • Instruktorát bezpečnosti práce ve výškách NV 362/2005 a směrnice 2001/45/ES ALP 097
 • Instruktorát na lezeckém trenažeru Jakub AČR
 • Certifikace RIGIPS S200 - Montáž protipožárních sádrokartonů
 • Certifikace společnosti IKO Česká republika
 • Školení BOZP, vyhlášky a nařízení vlády, ze kterých jsme proškoleni
  262/2006sb, 309/2006sb, 101/2005sb, 11/2002sb, 48/1982sb, 378/2001sb, 591/2006sb,
  87/2000sb, 362/2005sb, 50/1978sb, 77/1965sb, 28/2002sb, 27/2002sb, 258/2000sb,
  432/2003sb, 361/2007sb, 272/2011sb, 406/2004sb, 495/2001sb, 180/2015sb, 379/2005sb,
  372/2011sb, 373/2011sb, 79/2013sb, 201/2010sb, 133/1985sb, 246/2001sb, 23/2008sb, 350/2011sb.
  Nařízení evropského parlamentu a Rady ( ES ) 1272/2008
 • Školení zaměstnanců
 • Seznámení s riziky při práci
 • Osobní ochranné pracovní prostředky
 • Pracovní úrazy
 • Jiné mimořádné události
 • Poskytování první pomoci a jiné pomoci v případě vzniku mimořádné události
 • Zdravotní způsobilost
 • Alkoholické nápoje
 • Bezpečnostní pokyny
 • Práce a činnost na externích pracovištích
 • Sklady a skladování
 • Elektrické spotřebiče
 • Stroje, technická zařízení, přístroje, nářadí
 • Práce na žebříku a na schůdkách
 • Práce ve výškách a nad volnou hloubkou
 • Chemické látky a směsi
 • Bezpečnostní přestávky
 • Revize, kontroly, údržba, opravy
 • Požární ochrana a prevence